VII ЧР по Киокусинкай (Кёкусин-кан). Чигин-Аликаев