VII ЧР по Киокусинкай (Кёкусин-кан). Кадырова-Ухина